Viete, čím predĺžujeme životnosť vaších striech?

Sezóna natierania striech sa končí a my sme šťastní, že sme aj tento rok skrášlili a skvalitnili množstvo striech našich stálych aj nových zákazníkov. Vieme, v čom spočíva kvalitne odvedená práca. Je to profesionálny prístup našich pracovníkov a najmodernejšie vybavenie. V dnešnom článku by sme vám chceli predstaviť špičkový mechanizmus, s ktorého pomocou predlžujeme životnosť vašich striech. TITAN COMPACT 190, to je profesionálne zariadenie, vďaka ktorému je natieranie striech rýchle a prináša 100% výsledok.

Čo to je?

Titan Compact 190 predstavuje profesionálne bezvzduchové striekacie zariadenie, ktoré je určené k náterom menších a stredných projektov. Tento striekací systém z dielne americkej firmy TITAN má zakomponované piestové čerpadlo, ktoré zabezpečuje nanášanie farby pod vysokým tlakom. Striekacie zariadenie je možné využiť pri striekaní rôznych objektov a predmetov, pričom umožňuje prečerpať viacero druhov farieb. My sme toto zariadenie kúpili s cieľom využívať ho predovšetkým na natieranie vašich plechových a eternitových striech.

Ako vyzerá striekanie strechy v praxi?

Pred začiatkom práce je potrebné celé zariadenie poskladať a pripraviť na striekanie. Súčasťou prípravy je aj dôkladné rozmiešanie striekaného materiálu (používame najmä antikorózne syntetické farby). TITAN COMPACT 190 si dokáže cez nasávaciu trubicu ťahať farbu priamo z originálnej nádoby. Farby sú nanášané cez striekaciu pištoľ, v ktorej je možné meniť trysky presne podľa hustoty striekaného materiálu. Jednotlivé trysky majú rôzne veľkosti otvorov, takže farbu je možné nanášať s ľubovoľným uhlom rozptylu. Kombináciou rôznych veľkostí trysiek a možnosti regulácie tlaku striekania dokáže striekacie zariadenie prečerpať rozličné druhy náterových hmôt. Prisatiu rôznych nečistôt zabraňuje nasávacie sitko a hustý filter, ktorý je umiestnený v rukoväti striekacej pištole. Tlaková hadica s dĺžkou 15 metrov zabezpečuje vysokú flexibilitu a možnosť nastriekať aj väčšie plochy, a to bez potreby premiestňovania celého mechanizmu!

Prečo MM výškové práce?

Chcete zabezpečiť ochranu, technickú funkčnosť a kvalitný estetický vzhľad vašej strechy? Práve kvalitný náter strešnej krytiny ochráni váš domov pred vonkajšími vplyvmi a predĺži životnosť strechy o mnoho ďalších rokov. Vyberte si odtieň, myvám poskytneme tie najkvalitnejšie antikorózne farby a zabezpečíme rýchlu a profesionálnu realizáciu. Máme najmodernejšie mechanizmy, kvalifikovaný tím ľudí, ktorých baví práca vo výškach a radosť z dobre odvedenej práce.

Základné technické údaje:

Typ čerpadla: piestové čerpadlo

Maximálny striekací tlak: 200 bar

Maximálny prietok farby (dávkovanie): 1,3 l / min

Maximálna veľkosť striekacej trysky: 0,019″

Dĺžka tlakovej hadice: 15 m

Hmotnosť zariadenia: 25,2 kg

Maximálna teplota striekaného materiálu: 40,0 °C

  
Aké farby sa môžu striekať?

      • tenkovrstvové a hrubovrstvové lazúry
      • vodou riediteľné náterové hmoty
      • na báze rozpúšťadiel riediteľné farby
      • základné a vrchné nátery
      • syntetické laky alebo antikorózne farby
      • automobilové laky
      • interiérové farby (disperzné a latexové)

Aké farby sa nemôžu používať?

      • materiály, ktoré obsahujú vysoko abrazívne zložky
      • fasádne farby, lúhy a kyslé náterové hmoty
      • materiály s bodom vzplanutia nižším ako 21 °C

Odoberajte naše novinky emailom