Čo ovplyvňuje cenu umývania okien?

Pred realizáciou zákazky vo väčšine prípadov preferujeme osobnú obhliadku objektu. Súčasťou stretnutia je kontrola výmery umývanej plochy, no hlavne overenie možnosti zaistenia výškového pracovníka na streche budovy. Následné platobné podmienky a potrebné zmluvné náležitosti sú dohodnuté prostredníctvom Zmluvy o Dielo, prípadne vystavením Objednávky zo strany odberateľa služieb. V niektorých prípadoch je postačujúce zaslanie fotodokumentácie objektu a poskytnutie základných informácií, ktoré je možné vyplniť a zaslať prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Faktory, od ktorých závisí výška ceny umývania okien, výkladov a ostatných presklených plôch:

  • výmera umývanej plochy

  • výška budovy

  • možnosti zaistenia výškového pracovníka

  • stupeň znečistenia sklenenej plochy

  • čistiace práce po ukončenej stavebnej činnosti (maľovanie, a pod.)

  • dostupnosť jednotlivých okien a členitosť objektu

  • prítomnosť exteriérových žalúzií alebo slnečných lamiel

  • periodicita umývania

Ako sa určuje cena - TGR

PREČÍTAJTE SI VIAC K TEJTO TÉME