Čo ovplyvňuje cenu natierania striech?

Pred samotnou realizáciou zákazky vo väčšine prípadov preferujeme osobné stretnutie, kde môžeme zákazníkovi navrhnúť a vysvetliť presný pracovný postup, prípadne poradiť pri výbere náterového systému. Súčasťou stretnutia je kontrola výmery strešnej krytiny, na základe ktorej možno vykalkulovať záväznú cenovú ponuku. Následné platobné podmienky a potrebné zmluvné náležitosti sú dohodnuté prostredníctvom Zmluvy o Dielo, ktorá zabezpečuje vyrovnané práva medzi odberateľom a zhotoviteľom.

V niektorých prípadoch je postačujúce zaslanie fotodokumentácie objektu a poskytnutie základných informácií, ktoré je možné vyplniť a zaslať prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Na základe poskytnutých informácií vám vieme vypracovať predbežnú cenovú kalkuláciu na náter strešnej krytiny na vašom rodinnom alebo bytovom dome, a to bez toho, aby sme vás zaťažovali osobnou obhliadkou. Tú je možné zrealizovať až neskôr.

Faktory, od ktorých závisí výška ceny natierania plechových alebo eternitových strešných krytín:

  • výmera strešnej krytiny

  • výber náterovej hmoty a farebného odtieňa

  • zvolený druh a počet náterov

  • typ a sklon strechy

  • možnosti zaistenia výškového pracovníka

  • predmety o objekty na streche (komíny, okná)

  • rozsah dodatočných pracovných činností

Ako sa určuje cena natierania a čistenia striech

PREČÍTAJTE SI VIAC K TEJTO TÉME