Vplyv počasia pri natieraní striech

  • Dôležitým faktorom pri realizácií natierania striech sú aktuálne poveternostné podmienky. Z tohto  dôvodu je táto pracovná činnosť obmedzená len na teplejšiu časť roka, a to konkrétne od apríla do septembra. Hlavným predpokladom kvalitne vykonanej práce je nulový úhrn zrážokpriaznivá teplota ovzdušia, ktoré sú potrebné nielen počas natierania (striekania) strešnej krytiny, ale aj určitý čas po dokončení práce. Vysoká relatívna vlhkosť a extrémne vysoké alebo nízke teploty ovzdušia majú totiž priamy vplyv na dĺžku a kvalitu zasychania a tvrdnutia farieb.

  • Kontrola aktuálneho stavu počasia je preto neoddeliteľnou súčasťou celého procesu natierania strešných krytín. Rôzne druhy náterových hmôt nám umožňujú realizáciu práce aj pri nižších teplotách (až do -5 °C), podmienkou však ostáva priaznivá vlhkosť ovzdušia, ktorú zisťujeme meraním teploty rosného bodu.

Graf priemernej mesačnej teploty