Čo ovplyvňuje cenu spiľovania stromov?

Tvorba ceny spiľovania a orezávania stromov je veľmi individuálna a nie je možné určiť presný cenník takejto služby. Po osobnej obhliadke vám ochotne vypracujeme cenovú ponuku, presne podľa charakteru a rozsahu práce.

Faktory, od ktorých závisí výška ceny spiľovania a orezávania stromov:

  • výška stromu

  • rozvetvenosť stromu – počet a dĺžka konárov

  • priemer kmeňa vo výške 1,3m

  • druh stromu (každé drevo má svoju hustotu a charakteristické vlastnosti)

  • lokalizácia stromu – prístup, terén a objekty nachádzajúce v bezprostrednej blízkosti stromu

  • stupeň havarijného stavu stromu

  • a mnoho iných – individuálnych faktorov