Pracovný postup pri spiľovaní a orezávaní stromov

Pracovný postup pri spiľovaní a orezávaní stromov je závislý od druhu dreviny, miesta, v ktorom sa daná drevina nachádza a v neposlednom rade aj od požiadaviek zákazníka. Každý strom je jedinečný, a preto nie je možné v každej situácií aplikovať totožný pracovný postup. Postupné spiľovanie a orezávanie drevín má však niekoľko spoločných prvkov, ktoré sa nachádzajú pri realizácií každej zákazky.

  • Prvou časťou práce je inštalácia výstupového lana do koruny stromu. V prípade spúšťania konárov pomocou lanových techník je do koruny stromu inštalovaný taktiež kladkový štand, cez ktorý sa špeciálnym arboristickým lanom bezpečne spúšťajú jednotlivé časti stromu na zem.

  • Postupné spiľovanie sa začína orezávaním konárov v smere zdola nahor stromu. Pri listnatých stromoch sa postupuje orezávaním od konárov vyšších rádov (menšie konáre) až ku konárom nižších rádov (najväčšie konáre). Po odvetvení dreviny sa smerom zhora nadol postupne spiľuje kmeň strom. Veľkosť spiľovaných častí závisí od ich váhy, ktorá sa určuje podľa obvodu kmeňa v danej výške a druhu (a teda hustoty) danej dreviny. Na záver sa klasickou lesníckou zospodu spíli zostávajúci kmeň stromu. Jeho výška závisí od priestoru, ktorý je v okolí spiľovaného stromu.

  • Poslednou činnosťou je upratanie pracovného priestoru, čo predstavuje nahromadenie konárov a rozpílených kmeňových častí na dve rozdielne kopy pre lepšiu budúcu manipuláciu. Bezpečne vykonaná práca a zabezpečenie poriadku po realizácií práce je garanciou spokojnosti zákazníka.